back soon

אטרף לא פעיל כרגע

בעקבות מתקפת סייבר על אתרים ישראליים אתר אטרף לא פעיל כרגע.
אנחנו עוסקים כל הזמן בפעולות שיקום של שרתי האתר ושל כלל סביבות האבטחה, על מנת לשוב לפעילות בהקדם ובאופן מיטבי. ככל שיהיה שינוי, נעדכן עליו כאן או בפייסבוק.

מנויי אקסטרה ומנויים פרסומיים שהיו פעילים בזמן התקיפה לא יחודשו אוטומטית.
תשלומים על מנויי אקסטרה או מנויים פרסומיים שבוצעו במהלך כל חודש אוקטובר יזוכו ישירות באשראי בו בוצעה הרכישה.

אפשר לפנות אלינו כל הזמן למייל support@atraf.co.il. אנחנו קוראים ולוקחים לתשומת ליבנו הכול.